Velkommen til Jærradiogruppen AS
- ledende innen norsk lokalradio.

Øker på Sunnmøre

FM-slukkingen landet over gjør at mange finner nye favorittkanaler. Radio Ålesund øker kraftig.

Tall fra den offisielle CATI-undersøkelsen fra TNS Kantar for uke 26-35 viser store endringer i lyttemønsteret i Møre og Romsdal. Lyttertallene til P4 og Radio Norge går ned med 51% og 50% målt i daglig oppslutning, samtidig som Radio Ålesund øker sin oppslutning med 70%. På fylkesbasis har de tre kanalene nå tilnærmet samme oppslutning.

– Generelt er det slik at lokalradio øker kraftig når de nasjonale kanalene blir borte.  Slukkingen er jo lagt opp slik at  NRK slukker først og deretter P4 og Radio Norge. Når de også slukker vil lokalradio oppleve en enda kraftigere oppgang enn etter NRK slukkingen. Lokalradio blir jo alene igjen på FM-nettet med alle de fordeler dette representerer.  Det er jo fortatt slik at nærmere 60 % av ikke har tilgang på DAB i bil. Dette er en stor mulighet for lokalradio både til å få flere lyttere og øke inntektene, sa styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen til lokalradio.no