Velkommen til Jærradiogruppen AS
- ledende innen norsk lokalradio.

Lokalradioene vokser

Landets lokalradiostasjoner holder seg godt i et radiolandskap som er i stor endring. Flere av radiostasjonene i Jærradiogruppen har i løpet av 2017 økt sin lytteroppslutning kraftig. Bare fra Q2 til Q3 er økningen i daglig oppslutning 25%.

Rapporten fra Kantar TNS viser at de fleste målte lokalradioene har en stabil utvikling eller vekst, og samlet sett er økningen for daglig oppslutning på hele 10 %.

– Det er rimelig å anta at mange lokalradioer vil ha en positiv utvikling i 2017, spesielt de som har både FM og digitale sendinger, konkluderer rapporten.

Lokalradioene i rapporten med størst fremgang lyttermessig er Radio Tønsberg (4), Radio Sør (11), Hamarradioen (17) og Radio 3 Bodø, som alle mer eller mindre dobler sin oppslutning.

Som en del av den nevnte rapporten har Kantar TNS laget en rangert oppstilling over Norges største lokalradioer, målt i forhold til daglig lytteroppslutning. Her har man sammenlignet lyttingen for siste 12 måneder (Q4 2016 – Q3 2017) mot samme intervall i 2015/16 (Q4 2015 – Q3 2017).

Merk at Nea Radio er den lokalradioen som har høyest prosentvise oppslutning i eget geografiske nedslagsområde. Dette området er imidlertid for lite til å gi kanalen nok lyttere til å få plass på listen over Norges største lokalradiostasjoner.

Hele saken kan du lese på: http://www.lokalradio.no/nyheter/radionyheter/her-er-norges-20-storste-lokalradiostasjoner-11179/

Dette er lokalradio Topp 20, målt i faktisk daglig lytteroppslutning: