Velkommen til Jærradiogruppen AS
- ledende innen norsk lokalradio.

FM til 2027

Medietilsynet mener at mediemangfoldet rammes dersom lokalradioene ikke får sende på FM etter 2021. Tilsynet foreslår derfor en FM-forlengelse på fem år og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres. Samtidig mener tilsynet det bør settes begrensninger for lokalradioene i slukkeområdene, og foreslår et reklameforbud for disse aktørene.

– Vi har blant annet sett på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet, hvor langt digitaliseringsprosessen har kommet, den økonomiske situasjonen i bransjen og vurdert hvilke hindringer som kan stå i veien for lokalradioenes overgang fra FM til digitalradio (DAB). Vår anbefaling er at FM-konsesjoner for lokalradioer bør forlenges med fem nye år etter 2021, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Kulturminister Trine Schei Grande.

 

 

Medietilsynets hovedanbefalinger:

 

  • Eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges midlertidig både i - og utenfor slukkeområdene
  • Forlengelsen gjøres for fem år – fra 1.1.22 til 31.12.26
  • Vilkårene forblir i hovedsak uendret for lokalradioene utenfor slukkeområdene
  • Vilkårene skjerpes for lokalradioer i slukkeområdene, i hovedsak gjennom et totalforbud mot reklame
  • Tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides til å gjelde driftstilskudd i tillegg til tilskudd til investeringer, og den økonomiske rammen økes

 

 

 

 

Stort engasjement for fremtiden til lokalradio

Totalt 198 lokalradiostasjoner har i dag konsesjon til å sende på FM-nettet. Medietilsynet har fått innspill fra over hundre organisasjoner, aktører og lyttere i forbindelse med arbeidet med rapporten om fremtiden på FM, som ble overrakt til kulturminister Trine Skei Grande i Bergen onsdag 8. mai. – Det har vært stor interesse og engasjement for lokalradioenes fremtid på FM, noe som gjenspeiler betydningen denne delen av radiomarkedet har for mediemangfoldet i Norge, sier Mari Velsand.

Kilde: medietilsynet.no