Velkommen til Jærradiogruppen AS
- ledende innen norsk lokalradio.

ANNONSERING »

Jærradiogruppen har eierinteresser i radiostasjoner over hele landet, og tilbyr annnonseplass på disse enkeltvis og i samkjøringer.

Med ledende markedsposisjoner lokalt, stabilt gode lyttertall og godt forankrede lokale produkter er vi godt rustet for å gjøre gode jobber for våre annonsører. Vi har det meste av vår omsetning i våre lokale markeder, men lang erfaring også med samkjøringssalg gjennom mediebyråer, både i egen regi og i samarbeid med andre bransjeaktører.

 

Våre stasjoner og samkjøringer selges basert på CATI-tall fra TNS Gallup, og byråkontakt for samkjøringssalg er Geir Friberg som treffes på tlf 90736669 og e-post geir.friberg@jrg.no. For kjøp av annonsekampanjer lokalt kontaktes lokal markedsavdeling.